UTKOPLING AV FIBER (Koløy og Dåfjord) 15.11.2018

Grunna arbeid på fibernettet vil det verta stans i fiberleveransen torsdag 15.11.2018 klokka 23.00 til fredag klokka 03.00.

Dette gjeld kundar i område Koløy og Dåfjord.

Me beklagar problem dette medfører. Mvh Fitjar Kraftlag SA

Marius Onarheim