Bestille breiband

Bestille breiband

Kr. 5,00 pr. månad.

Kr 5,00 pr. månad.

Kr. 260,00

Kr. 30,00 pr. månad.

Kr. 399,00 og kr. 60,- pr. mnd.

Kr. 79,00 pr. mnd.

Kr. 399,00

Kr. 149,00

Kr. 140,00 pr. månad.

Kr. 79,00 pr. mnd.

Kr. 40,00 pr. mnd.

Kr. 50,00 pr. mnd.

Kr. 50,00 pr. mnd.

Kr. 60,00 pr. mnd.

Kr. 39,00 pr. mnd. (Prisen gjeld per valgte kanal)

Kr. 29,00 pr. mnd.

Kr. 159,00 pr. mnd.

Kr. 99,00 pr. mnd.

Kr. 449,00 pr. mnd.

Kr. 499,00 pr. mnd.

Kr. 399,00 pr. månad.

Kr. 229,00 pr. mnd.

Kr. 349,00 pr. mnd.

Kr. 399,00 pr. mnd.

Kr. 200,00 pr. mnd.

Kr. 399,00 pr. mnd. (dersom du har internett frå før).

Kr. 195,00 pr. mnd. (fri telefonbruk til fasttelefonar i Norden)

Kr. 700,00 og kr. 7,00 pr. mnd.

Kr. 825,00

Gratis

Gratis

Kr. 10,00 pr. mnd.

* Det er eitt års bindingstid på eit nyoppretta breibandsabonnement. Det er 1 månads oppseiingstid på abonnement og kanalpakkar.

* Alle månadsbeløp er rekna ut i frå 30 dagar pr. mnd.

*IP står for Internet Protocol. IP-telefoni betyr at tale vert sendt som data over eit IP nettverk. IP-telefoni frå Altibox er skilt frå din internett-trafikk, og vert ikkje påverka av websurfing m.m.

*Ring utan å betale tellarskritt til alle fasttelefonar i Norden heile døgnet. Det gjeld opp til ein times samtalar, og gjeld ikkje spesialnummer.. Norden omfattar Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøyane.

1. Det er ein dekoder med fjernkontroll inkludert i etableringsprisen.

2. Eit abonnement kan stengast midlertidig, men dersom ein vil behalda telefonnummeret kan ikkje telefonen bli stengt. Ein må difor betale kroner 195,- pr. mnd. for telefon i perioden. Kr. 750,- i gjenopprettingskostnad kjem i tillegg til dette når abonnementet skal opnast igjen. Kr. 750,- i gjenopprettingskostnad er gjeldande dersom alt utstyr tilhøyrande abonnementet er intakt. Dersom det kreves ekstra arbeid ute hos kunden blir gjenopprettingskostnaden høgare.

3. Sikker lagring tingast hos www.haugnett.no. Logg inn på "mine sider", velg internett, så lagring.

4. Prisen pr. valgte kanal er kr. 39,- pr. mnd. Med unntak av kanalen Visjon Norge som kostar kr. 29,- pr. mnd., og Rikstotokanalen som kostar kr 195,- pr. mnd.

5. Viasat Golf finn du også i kanalpakkane Viasat Film & Sport og Viasat Sport.

6. Etablering i eksisterande anlegg. Dersom alt utstyr er intakt, er prisen kr 500,-. Dersom det er nødvendig med ekstra arbeid ute hos kunden eller utstyr må skiftast, er prisen kr 2 500,-.

7. 300/300 mbps internetthastighet krev gigabit-port i noden. Dette er ikkje tilgjengelig for alle.

8. Telefoni kan bestillast i tillegg, for kr 100,- pr. mnd.